Program Öğrenme Hedefleri


BİLGİ:

- Sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilme, kavramlararası ilişkilere detayları ile hakim olabilme,

- İktisadi ve sosyal olgularla alanındaki kavramları bağdaştırabilirle, insanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyişini takip edebilme

- Temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme, modellerin ana hatlarında ayrımtılarına doğru izdüşümü çıkarabilme, BECERİ: - Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme,

- Temel iktisadi ve sosyal problemleri çözme yeteneğine sahip olabilme ve ayrıntılı tekniklerle analiz becerisini elde edebilme,

- İktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahio olma,

- Türk dilini etkin kullanabilme becerisi; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma,

- Kantitatif yöntemlerle, mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf olabilme.

TUTUMLAR:

- Hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi , sorumluluk alma özgüveni, kendine güven ve girişim gücü sahibi olma, takım çalışması içinde dayanışmayı önplana alma.

E-BULTEN