Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler


Program Ulusal ve Sektörel Yeterlilikler Çervevesi'ni dikkate alarak, öğrencilere çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri sunmaktadır. Bu bilgileri kullanabilme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, söz konusu verilerden hareketle çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile ilgili sorunları çözümleyebilme, takım çalışmasında karmaşık sorunlar karşısında takımın bir üyesi olarak gerekli sorumlulukları alabilme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki konularda ilgili kişi ve kurumlan bilgilendirebilme, düşüncelerini ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki verileri toplamada bilimsel ve etik değerleri dikkate alma ve sahip olduğu bilgileri bireysel kariyerine yansıtabilme gibi yetkinlikler kazandırmayı öngörmektedir.

E-BULTEN