2015-2016 Güz Döneminde Öğrencilerin Alabileceği Dersler


1. Sınıf 1. Yarıyıl
Kodu S/Z Dersin Adı T U L Toplam AKTS
CEU102 Z İktisada Giriş-1 3 0 0 3 5
CEU104 Z Matematik-1 3 0 0 3 5
CEU105 Z İşletme 2 0 0 2 3
CEU107 Z Sosyal Siyaset 2 0 0 2 3
CEU109 Z Hukukun Temel Kavramları 2 0 0 2 3
    Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 0 2 2
    Türk Dili-I 2 0 0 2 2
    Yabancı Dil (İngilizce)- I 2 0 0 2 2
    Beden Eğitimi-I/Güzel Sanatlar-I 0 0 0 0 1
CEU111 S Bilgisayar 2 0 0 2 2
CEU113 S Uluslararası İlişkiler 2 0 0 2 2
CEU115 S Şehir ve Kültür - İstanbul 2 0 0 2 2
Bu dönemde alınması gereken kredi: 22 ( 2 DERS SEÇİLECEKTİR)
Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi: 30

 

2. Sınıf 3. Yarıyıl
Kodu S/Z Dersin Adı T U L Toplam AKTS
CEU201 Z Mikro İktisat 3 0 0 3 5
CEU203 Z İstatistik-I 3 0 0 3 5
CEU205 Z Finansal Muhasebe 3 0 0 3 4
CEU207 Z Çalışma Ekonomisi 3 0 0 3 4
CEU209 S Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 4
CEU211 S Kooperatifçilik 3 0 0 3 4
CEU213 S Anayasa Hukuku 3 0 0 3 4
CEU215 S İktisat Tarihi 3 0 0 3 4
Bu dönemde alınması gereken kredi: 21 ( 3 DERS SEÇİLECEKTİR)
Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi: 30

 

3. Sınıf 5. Yarıyıl
Kodu S/Z Dersin Adı T U L Toplam AKTS
CEU301 Z Bireysel İş Hukuku 3 0 0 3 5
CEU303 Z Çalışma Psikolojisi 3 0 0 3 4
CEU305 Z Sosyal Güvenlik Teorisi 3 0 0 3 3
CEU307 Z Çalışma İlişkileri Tarihi 3 0 0 3 3
CEU309 S İstihdam ve işsizlik 2 0 0 2 3
CEU3H S Pazarlama ilkeleri 2 0 0 2 3
CEU313 S Endüstriyel Demokrasi 2 0 0 2 3
CEU315 S Ücret Teorileri ve Politikaları 2 0 0 2 3
CEU317 S Ticaret Hukuku 2 0 0 2 3
CEU319 S Uluslararası iktisat 2 0 0 2 3
Bu dönemde alınması gereken kredi: 22 (5 DERS SEÇİLECEKTİR)
Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi: 30

 

 

4. Sınıf 7. Yarıyıl
Kodu S/Z Dersin Adı T U L Toplam AKTS
CEU401 Z İnsan Kaynaklan Yönetimi 3 0 0 3 3
CEU403 Z Toplu İş Hukuku 3 0 0 3 3
CEU405 Z Türkiye'de Toplu Pazarlık ve Sendika 3 0 0 3 3
CEU407 S Demografik Yapı Analizleri 2 0 0 2 3
CEU409 S İş ve Meslek Ahlakı 2 0 0 2 3
CEU411 S Maliye Politikası 2 0 0 2 3
CEU413 S Finansal Yönetim 2 0 0 2 3
CEU415 S Bilgi Teknolojileri ve Çalışma İlişkileri 2 0 0 2 3
CEU417 S Üretim ve Yönetim Teknikleri 2 0 0 2 3
CEU419 S Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler 2 0 0 2 3
Bu dönemde alınması gereken kredi: 19 (5 DERS SEÇİLECEKTİR)
Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi: 30

 

 

 

 

 

 

 

E-BULTEN