PROGRAM GENEL BİLGİLERİ

Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınlan ile saygın ve oncü bir program olmak. Çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı d...

Program Öğrenme Hedefleri

BİLGİ: - Sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilme, kavramlararası ilişkilere detayları ile hakim olabilme, - İktisadi ve sosyal olgularla alanındaki kavramları bağdaştırabilirle, insanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyişini takip edebilme - Temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme, model...

Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler

Program Ulusal ve Sektörel Yeterlilikler Çervevesi'ni dikkate alarak, öğrencilere çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri sunmaktadır. Bu bilgileri kullanabilme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, söz konusu ve...
E-BULTEN